II tura rekrutacji potrwa do 29 X 2021r.

Informujemy, że I tura rekrutacji została zakończona 14.06.2021.

Rekrutacja rozpocznie się dnia 16.04.2021 o godz. 9:00. Formularze rekrutacyjne będzie można złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia rekrutacji. 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia zbyt dużej ilości wniosków.

Do biura należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (w kolorze) – zał. 1 – wypełniony elektronicznie lub odręcznie (czytelnie, drukowanymi literami)
  • Oświadczenie Uczestnika (w kolorze) – zał. 1a
  • Oświadczenie Uczestnika – zał. 1b

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na podstronie Dokumenty Projektowe